Doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Menedżer, przedsiębiorca, konsultant, coach biznesowy, inwestor.

Zapytanie Ofertowe dot. usługi doradztwa

Jacek Mleczko

Menedżer, przedsiębiorca, konsultant, coach biznesowy, inwestor. W trakcie swojej kariery brał udział oraz kierował procesami organizacji firmy, sprzedaży, zarządzania ludźmi, budowania zespołów oraz marketingu – zarówno w USA jak i w Polsce. Spędził blisko 15 lat w USA, gdzie zawodowo związał się̨ z branżą̨ ogrodniczą pracując na stanowiskach kierowniczych, w działach sprzedaży i produkcji. Przenosząc swoją wiedzę i doświadczenia zza oceanu prowadził i z sukcesem rozwijał własna firmę̨ w tej branży w Polsce. Był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Prowadząc własne małe lub średnie firmy rozwijał swoje kompetencje strategicznego postrzegania procesów zarządczych oraz operacyjnego łączenia wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przenosząc skuteczne wzorce biznesowe z Ameryki stworzył jedno z najbardziej znanych centrów ogrodniczych w Krakowie.

Jako coach biznesu od kilku lat współpracuje z firmami szkoleniowymi - szkoli i wspiera innych przedsiębiorców i menedżerów w ich działalności. Zdobył certyfikaty coacha IICD® oraz ICAN INSTYTUTE. Jako niezależny konsultant nie tylko przeprowadza ewaluacje ale przede wszystkim wspiera przedsiębiorców w wdrażaniu zmian. Współuczestniczy w tworzeniu strategii oraz planów strategicznych, odgrywa role rol negocjatora i interim-menedżera. Jako inwestor jest aktywny w branży developerskiej, szkoleniowej i w innowacyjne start-upy.

Dzięki swojemu ponad 30-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu bardzo dobrze zna tematy z szeroko rozumianego obszaru przedsiębiorczości. Posiada bardzo dobre umiejętności analityczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i finansami. Potrafi kreować innowacyjne rozwiązania w obszarach strategicznych, marketingowych oraz operacyjnych. Ma również̇ doświadczenie w planowaniu strategicznym i operacyjnym, w obszarach marketingu, zarządzania ludźmi. Jego bardzo dobre umiejętności prezentacyjne pozwalają̨ na dostosowanie stylu i prezentacji do potrzeb grupy szkoleniowej. Do jego klientów należą takie firmy jak Perfumerie Douglas, Zakład Rafineryjny Jasło, Matusewicz Budowa Maszyn, Kromiss Bis, BASF, oraz wiele innych mniejszych i średnich firm

Absolwent Brooks University w Oxford, Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration, gdzie obronił pracę magisterską na temat możliwości zastosowania Strategii Błękitnego Oceanu w małej lub średniej firnie. Uzyskał dyplom licencjacki oraz magisterski w Polish Open University – Wyższej Szkole Zarzadzania w Krakowie. Szkołę średnią ukończył w USA.